Projekt „Uključivanje starijeg stanovništva u kulturni život križevačkoga kraja”

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost KUD-a „Prigorje”.


Nositelj projekta: KUD „Prigorje”
Partner: Grad Križevci
Ukupna vrijednost projekta: 214.978,50 kn
Iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda: 182.732,73 kn
Trajanje projekta: 23. srpnja 2018. – 23. srpnja 2019.
Ciljana skupina: stanovništvo starije od 54 godina
Cilj projekta: potaknuti uključivanje starijeg stanovništva na širem križevačkom području u društveni život zajednice
Voditeljica projekta: Martina Zrno (091 332 2990)
Suradnica: Martina Valec-Rebić

 

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr


Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, na području jedinice lokalne samouprave Grad Križevci živi 6.498 osoba starijih od 54 godine, što čini 30,8 % u odnosu na ukupan broj od 21.122 stanovnika. Navedeni statistički podaci pokazuju značajan udio populacije starije od 54 godine u ukupnom stanovništvu Grada Križevaca i ukazuju na potrebu sveobuhvatnog strateškog pristupa skrbi za navedenu skupinu stanovništva na lokalnoj razini.

Stoga KUD „Prigorje” i Grad Križevci projektom ”Uključivanje starijeg stanovništva u kulturni život križevačkoga kraja” ciljaju potaknuti uključivanje starijeg stanovništva na širem križevačkom području u društveni život zajednice, zbog čega su definirane 3 ciljne skupine osoba starijih od 54 godine, identificirani su njihovi specifični interesi i potrebe te se nudi ciljano osmišljen skup aktivnosti za svaku pojedinu skupinu.

Tako će projekt starijem ruralnom stanovništvu ponuditi aktivnosti pučkog pjevanja, sviranja tradicionalnih instrumenata i sudjelovanja u folklornim plesovima u njihovom mjestu stanovanja, kao i aktivnosti izrade njihovih narodnih nošnji, čime se istovremeno doprinosi spašavanju tradicije prigorskih sela od zaborava i očuvanju baštine za sljedeće generacije.

U riziku od socijalne isključenosti posebno se nalazi skupina starijih osoba koja boravi u domovima za starije i nemoćne osobe, čiji se društveni život i socijalne aktivnosti često svode na druženje i kretanje unutar domova u kojima su smješteni. Stoga će projektni partneri ponuditi druženje uz tradicijske pjesme i prigodne blagdanske radionice u kojima korisnici domova kojima to zdravstveno stanje dopušta mogu iskazati svoj talent i kreativnost te nastupiti na manifestacijama u Križevcima i okolici.

S obzirom na značajan udio starijih osoba u društvu izuzetno je važno senzibilizirati mlade za potrebe starijih, utjecati na povećanje vidljivosti starijih osoba u društvu, njihovih potencijala i potreba te su stoga u okviru projekta predviđene kulturne i umjetničke aktivnosti koje potiču međugeneracijsku solidarnost kroz zajedničko druženje, zabavu i učenje mlađih i starijih.