Projekt „Uključivanje starijeg stanovništva u kulturni život križevačkoga kraja”

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost KUD-a „Prigorje”.


Nositelj projekta: KUD „Prigorje”
Partner: Grad Križevci
Ukupna vrijednost projekta: 214.978,50 kn
Iznos koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda: 182.732,73 kn
Trajanje projekta: 23. srpnja 2018. – 23. srpnja 2019.
Ciljana skupina: stanovništvo starije od 54 godina
Cilj projekta: potaknuti uključivanje starijeg stanovništva na širem križevačkom području u društveni život zajednice
Voditeljica projekta: Martina Zrno (091 332 2990)

 

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr


Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine, na području jedinice lokalne samouprave Grad Križevci živi 6.498 osoba starijih od 54 godine, što čini 30,8 % u odnosu na ukupan broj od 21.122 stanovnika. Navedeni statistički podaci pokazuju značajan udio populacije starije od 54 godine u ukupnom stanovništvu Grada Križevaca i ukazuju na potrebu sveobuhvatnog strateškog pristupa skrbi za navedenu skupinu stanovništva na lokalnoj razini.

Stoga KUD „Prigorje” i Grad Križevci projektom ”Uključivanje starijeg stanovništva u kulturni život križevačkoga kraja” ciljaju potaknuti uključivanje starijeg stanovništva na širem križevačkom području u društveni život zajednice, zbog čega su definirane 3 ciljne skupine osoba starijih od 54 godine, identificirani su njihovi specifični interesi i potrebe te se nudi ciljano osmišljen skup aktivnosti za svaku pojedinu skupinu.

Tako će projekt starijem ruralnom stanovništvu ponuditi aktivnosti pučkog pjevanja, sviranja tradicionalnih instrumenata i sudjelovanja u folklornim plesovima u njihovom mjestu stanovanja, kao i aktivnosti izrade njihovih narodnih nošnji, čime se istovremeno doprinosi spašavanju tradicije prigorskih sela od zaborava i očuvanju baštine za sljedeće generacije.

U riziku od socijalne isključenosti posebno se nalazi skupina starijih osoba koja boravi u domovima za starije i nemoćne osobe, čiji se društveni život i socijalne aktivnosti često svode na druženje i kretanje unutar domova u kojima su smješteni. Stoga će projektni partneri ponuditi druženje uz tradicijske pjesme i prigodne blagdanske radionice u kojima korisnici domova kojima to zdravstveno stanje dopušta mogu iskazati svoj talent i kreativnost te nastupiti na manifestacijama u Križevcima i okolici.

S obzirom na značajan udio starijih osoba u društvu izuzetno je važno senzibilizirati mlade za potrebe starijih, utjecati na povećanje vidljivosti starijih osoba u društvu, njihovih potencijala i potreba te su stoga u okviru projekta predviđene kulturne i umjetničke aktivnosti koje potiču međugeneracijsku solidarnost kroz zajedničko druženje, zabavu i učenje mlađih i starijih.

 

Oglasi