Nošnje iz sela Marinovca, župa Glogovnica

Baka i unuk u starinskoj nošnji

baka i unuk starinsko ruho

Bračni par u starinskoj nošnji, žena s pečicom povezanom preko vugla

bračni par u starinskoj nošnji

Starinsko ruho s vuglom pečice podignutim na glavu

starinsko ruho s vuglom pečice podignutim na glavu

Mlada snaha ide na posvetu hrane za Uskrs