Snimke

Marijanski koncert „Pozdravimo Mariju i nebesku Kraljicu”
Crkva Svetoga Križa
30. svibnja 2018.

 


15. Županijska smotra malih vokalnih sastava Koprivničko-križevačke županije
Muzej grada Đurđevca
27. svibnja 2018.

 


Scenski prikaz „Iz graničarskog kraja” na na 13. Međunarodnoj smotri folklora u etnoselu Novo Čiče 
23. lipnja 2018.


Nastup „Križevačkih gospoja” na 4. Natjecanju hrvatske tradicijske vokalne glazbe
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
27. svibnja 2017.


Nastup KUD-a „Prigorje” na 19. Županijskoj smotri izvornog folklora
Kalinovac, 14. svibnja 2017.


Nastup KUD-a „Prigorje” na državnoj smotri izvornog folklora 2016. godine
POU Koprivnica, Dvorana  „Domoljub”
12. studenog 2016.